Dr. Lavoisier

Ilt-overvågning

  • Iltmåler, der fungerer som iltalarm. Meget enkel og brugervenlig
  • Bruges til overvågning af atmosfærisk luft i lokaler, hvor der er fare for, at tilførsel af gasser kan reducere ilt-procenten
  • 2 alarmniveaer med hver sin udgang for blink/sirene
  • Enkel og overskuelig betjening
  • Spuletæt efter IP 65
  • Indbygget datalogning
  • RS485-port for kommunikation med PC og talecomputer
  • Besked i klar tale: alarmårsag og udtale af aktuelt målt niveau​

Ilt-overvågning af atmosfærisk luft

Dr.Lavoisier kan benyttes til at overvåge luften i lokaler hvor der oplagres gasser eller hvor der er fare for at luftens iltindhold kan blive reduceret, til fare for mennesker og dyr.

Enkel betjening

Med en drejeknap vælger man funktion og med piletasterne indstiller man til ønsket værdi. Helt enkelt. ændring af værdier er beskyttet med en brugerbestemt kode.

Alarm i 2 trin

Der kan indstilles en værdi f.eks. 19.0%, hvor der gives en advarsel og en værdi f.eks. 17.0%, hvor der gives alarm og evt. automatisk afbryder for gas-tilførsel. Derudover kan man indstille en værdi for for høj ilt-indhold.​

Kalibrering

Kalibrering foretages, når ilt-sonden er omgivet af frisk atmosfærisk luft.

Datalogning

Der er indbygget datalogning af iltniveauet samt alle parametre. Data kan overføres til PC via den indbyggede RS485 port.​

Talecomputer

Den indbyggede talecomputer sætter nye mål for brugervenlighed: istedet for en sirene, lyder der en advarsel i højtaleren:

"Ilt-niveau for lavt, 18,9 %".

Man kan i en advarselssituation hele tiden følge med i udviklingen. Når man når indstillet alarmniveau kan talecomputeren tilføje f.eks. "Forlad venligst lokalet".

Talecomputeren kan også foretage alarmopkald til 4 telefonnumre samt OPS'er og vagtcentral. Endelig kan man også ringe til talecomputeren og få måleværdier i klar tale.​

Sikkerhed

Dr. Lavoisier har indbygget akkumulator-back-up og er således upåvirket af strømsvigt. Fejl på ledninger og iltsonde vil give alarm - her vil højtaleren også give besked om hvad der er galt. Talecomputer og Dr.Lavoisier er selvstændige enheder, der kommunikerer på et lille RS485-netværk. De oververvåger hinanden, og vil hver især alarmere, hvis den anden enhed ikke svarer.​

Antoine Lavoisier (1743-1794)

Anerkendt for opdagelsen af ilt i atmosfærisk luft. Opfandt en meget præcis vægt, der gav mulighed for ved forsøg at vise, at massen forøgedes ved iltning (forbrænding). Fader til den moderne kemi, hvor det erkendes, at masse ikke kan skabes eller forsvinde, men kun ændre form. Loven om massens bevarelse var allerede kendt af de gamle grækere. Demokrit (ca. 460-370 f.Kr.) kendte den, uden dog at kunne eftervise den eksperimentelt. Det kunne Lavoisier to tusinde år senere. På hans tid var der folk, der troede, at vand var det primære element, og at det kunne laves om til jord og derfra til guld. Lavoisier knuste alkymisternes drømme, lagde en dæmper på ønsketænkningen og grundlagde den moderne kemi. Loven om massens bevarelse er kemiens grundlov.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ring os op​

​Send os en mail

Firmainfo

KJ Klimateknik

CVR: 19353591

Adresse

Bommen 2, Thorning,
8620 Kjellerup