Dr.Cropstore​

Styring af lager-temperatur​

 • Styrer ventilation/køling og/eller opvarmning
 • Styring efter differens mellem inde- og udetemperatur
 • Frostsikring
 • Styrer recirkulation -opblanding af udeluft og rumluft
 • Enkel og overskuelig betjening
 • Spuletæt efter IP 65
 • Alarmfunktion
 • Indbygget datalogning
 • RS485-port for tilslutning af PC og Talecomputer, der kan give besked i klar tale: alarmårsag og udtale af aktuelt målte temperaturer.​

Brugervenlig betjening

En kombination af to drejeknapper giver en lynhurtig adgang til alle registre.

Medfølgende laminerede A4-ark gør det i praksis ud for betjeningsvejledning.

2 rumtemperaturfølere

Der kan placeres 2 rumtemperaturfølere hvert sit sted. Styringen kører efter den højeste værdi.

Recirkulation

Føler nr. 2 kan også anvendes til at styre recirkulationsspjæld ved hjælp af en servomotor, således at man kan blande kold udeluft med rumluften inden den blæses ind på lageret.

Kørsel efter differens mellem inde- og udetemperatur

Ventilationen vil køre, når der er behov, altså i princippet når lagertemperaturen er højere end SET-temperaturen er sat til. Men betinget af, at udetemperaturen er lavere end lager-temperaturen. Hvor meget lavere kan brugeren selv indtaste.

Frostsikring

Der er indbygget frostsikring, hvor man indstiller en temperatur, f. eks. 1°C, hvorunder anlægget ikke må køre.

Alarmfunktion

Der kan indtastes høj og lav alarmgrænse for begge lagertemperaturfølere. Fejl på føler giver også alarm og skifter automatisk til den anden føler. Alarm angives på styrepanelet ved blink med alarmlampen og beep hvert 10.sek. Der kan tilsluttes sirene m.m. samt tlf.opkald.

Ved alarmsituation vil al kørsel med ventilatorer og varme stoppes.

Varmeregulering

Hvis der er installeret varmeanlæg, kan dette styres automatisk. Der kan indstilles en set-temperatur for varmetilførsel. Så vil der blive tilført varme når temperaturen går under denne værdi.

Datalogning

Der er indbygget datalogger, der gemmer alle måleværdier samt styringsparametre - med tilhørende tidspunkt. Data kan vises som kurver på PC.

Kommunikation

RS485 kommunikationsport for tilslutning til netværk, giver en række nyttige muligheder.

 • Tekniker kan servicere gennem telefon.

På en PC’er kan man:

 • Hente logdata med Professor Partyline og se hvorledes anlægget har kørt, vist som kurver.
 • Foretage daglig overvågning og fjernbetjening.

Med Dr.Bell TALE-COMPUTER tilsluttet:

 • Alarmopkald via telefon med information i klar tale.
 • Fjernbetjening fra telefon. Man kan spørge på alle værdier og foretage ændringer, som stod man ved betjeningspanelet. Med betryggende svar i klar tale.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ring os op​

​Send os en mail

Firmainfo

KJ Klimateknik

CVR: 19353591

Adresse

Bommen 2, Thorning,
8620 Kjellerup