Dr. Oxygen

Oxygen - controller​

  • Måling af ilt-niveau og temperatur 2 steder
  • Ilt-niveau kan vises i mg/l, % mætning og IDEAL
  • Kan styre ilt-tilsætning i indløb i forhold til niveauet i udløbet
  • Datalogning. Historiske data kan vises i display
  • Kan indgå i netværk for fjernstyring Professor Partyline, alarmering og central lagring af data

​Styring efter fiskenes ideelle ilt-niveau

Det ideelle ilt-niveau for fiskene er afhængig af temperaturen. Dette tager styringen højde for ved, at den automatisk styrer efter forskellige mg/l-værdier afhængig af den aktuelle temperatur. Værdien 100 er det ideelle niveau ved den aktuelle temperatur. Værdierne 50 og 200 er henholdsvis halv så meget og dobbelt så meget mg/l ilt som nødvendigt.

Ilt-tilsætning i indløb i forhold til niveauet i udløbet

Dr.Oxygen måler ilt-niveauet i udløbet. En speciel PID-reguleringsrutine beregner -udfra behovet i udløbet - et nyt SET-punkt, som ilt-tilførslen bliver styret efter. Ilt-niveauet måles i indløbet efter, at vandet er blevet op-iltet. Dette betyder, at ændringer i naturen, indløbsvandets niveau, på optimal måde indgår med det samme og udnyttes til et minimum af ilt-forbrug og et minimum af afvigelser fra det ønskede niveau.

Styring af belufter

Dr.Oxygen har relæudgang for styring af belufter. Belufteren startes ved behov for opiltning.

Pumpestyring og ilt-tilførsel

Dr.Oxygen har relæudgange for 2 iltventiler samt 2 pumper, således, at man ved tidsmodulation med selvoptimerende cyklustider.

Alarmfunktioner

Dr.Oxygen kan alarmere ved for høj og for lav IDEAL ilt-niveau i både ind- og udløb, samt for høj og for lav temperatur. Delbelastninger kan reducere energiforbruget. Dr.Oxygen tilfører ilten "trinløst" via

Strømsvigt

Der er indbygget ur, der går, selvom 220 V forsyning er afbrudt. Alle data og styringsparametre huskes.

Indbygget datalogger

Dr.Oxygen har indbygget datalogning, med mulighed for visning af historiske data på displayet.

Kommunikation

Dr.Oxygen kan tilsluttes netværk for central opsamling og fjernstyring fra PC'er med Professor Partyline

Kan udbygges med Dr.Bell TALE-COMPUTER med følgende funktioner:

  • Kan foretage alarmopkald pr. telefon og beskrive alarmer i klar tale.
  • Der kan foretages fjernbetjening fra telefon, hvor man kan spørge på alle værdier og foretage ændringer, som stod man ved betjeningspanelet. Med betryggende svar i klar tale.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ring os op​

​Send os en mail

Firmainfo

KJ Klimateknik

CVR: 19353591

Adresse

Bommen 2, Thorning,
8620 Kjellerup