Nyheder

Ny profil.

KJ Klimateknik A/S - navnet bevares, mens udtrykket fornyes

100 dage efter overtagelsen har virksomhedens nye ejere og bestyrelse besluttet sig for, hvordan man fremover vil profilere sig. Den 1. september 2016 overtog KJ Klimateknik aktiviteterne fra dennes mangeårige strategiske samarbejdspartner Klima Design, der rykkede ind i de fælles lokaler i Thorning ved Kjellerup. Kort tid efter, den 1. november 2016 solgte KJ Klimatekniks grundlægger, Kaj Johansen, begge selskaber til Allan Pedersen og Kaj Pedersen.

Kræfterne samles Efter godt 3 måneder på posten er ejerne nu klar med den fremtidige virksomhedsstruktur-, og profil. De to virksomheder samles formelt til én virksomhed pr. 1. juli 2017, men allerede nu er det fremadrettede navn og logo på plads. ”Jeg har været meget observerende i den første tid, både internt og eksternt”, siger direktør Allan Pedersen. ”Vi har i vinterens løb deltaget på 3 udstillinger, hvilket har været en enestående mulighed for at møde virksomhedens nuværende og potentielle kunder samt branchens aktører. Det er i perioden blevet stadig mere klart, at KJ Klimateknik fremstår som et stærkt brand med et utrolig godt renommé i Danmark. Det skal vi bevare, så derfor bliver KJ Klimateknik A/S også det fremtidige navn for den konsoliderede virksomhed”, udtaler Allan Pedersen.

Intelligente produkter Iflg. direktøren er navnet Klima Design ikke særlig profileret. Her er det i højere grad firmaets produktbetegnelser som f.eks. Pascal og Mayday, der er kendte. Disse produktbetegnelser vil leve videre, ligesom kompetencerne i organisationen bibeholdes og udvikles. ”Produktudviklingen indenfor ventilation og klimastyring vil i høj grad være på den elektroniske og intelligente side”, siger Allan Pedersen og fortsætter; ”Vi arbejder f.eks. med et særdeles spændende innovationsprojekt, som vil gøre husdyrproducentens dagligdag betydeligt mere bekvem.” Klima Design har gennem årene primært solgt sine elektroniske styringer og alarmanlæg til producenter af ventilationsanlæg samt til elektrikere. Endvidere er der solgt anlæg til dambrugssektoren og enkelte industrivirksomheder. I det nye regi vil KJ Klimateknik A/S fortsat betjene disse kundegrupper.

Ambitiøs udviklingsplan Det nye dynamiske logo vil blive implementeret løbende fra nu af. Den første anledning til at anvende logoet bliver i forbindelse med en stillingsannonce for en ny salgskonsulent. ”Vi har naturligvis en plan om at udvikle og vækste virksomheden. Vi oplever allerede en stigende efterspørgsel efter vore produkter, og vi har gang i flere spændende projekter og samarbejder. Derfor ansætter vi nu en ny salgskonsulent”, slutter Allan Pedersen, der ligeledes oplyser, at virksomheden vil blive mere synlig og aktiv på de sociale medier.

Allan Pedersen har købt virksomhederne KJ Klimateknik A/S og Klima Design ApS i Kjellerup, hvor han starter som administrerende direktør den 1. november 2016

Virksomhederne KJ Klimateknik og Klima Design er blevet købt af Allan Pedersen. Det oplyser virksomhederne i en pressemeddelelse.

- Det har altid været min drøm at drive egen virksomhed, hvilket jeg faktisk også gjorde i det små, inden jeg fik min nuværende stilling, siger Allan Pedersen, der fra 2011 - 2012 drev konsulentvirksomheden AgriCom i Vejle.

I forbindelse med generationsskifte har Kaj Johansen ønsket at sælge sit livsværk, som nu med omgående virkning overgår til Allan Pedersen, der tiltræder som administrerende direktør den 1. november. Den primære produktgruppe for KJ Klimateknik A/S er ventilation, klimastyring og foderanlæg til husdyrproduktionen. KJ Klimateknik beskæftiger ni medarbejdere.

Den 1. september i år overtog KJ Klimateknik sin mangeårige leverandør og nære samarbejdspartner Klima Design, der blandt andet producerer klimastyringer. Klima Design har fire ansatte og fortsætter umiddelbart som et selvstændigt selskab i KJ Klimatekniks bygninger på Bommen i Thorning ved Kjellerup.

- Jeg har fulgt KJ Klimateknik i en længere periode, i det jeg syntes, at virksomheden befinder sig i et særdeles spændende forretningsområde, siger Allan Pedersen og fortsætter.

- Der skal produceres flere fødevarevarer med et faldende klimaaftryk, og i den forbindelse spiller indeklima og managementløsninger i staldene en markant rolle.

Tilfreds stifter

KJ Klimateknik blev etableret i 1988 af Kaj Johansen, der har drevet virksomheden til det, den er i dag.

- Jeg har gennem et stykke tid afsøgt mulighederne for at sælge virksomheden, siger Kaj Johansen.

- Det har været vigtigt for mig at finde en køber, der var interesseret i at videreføre KJ Klimateknik som en selvstændig virksomhed. Jeg er overbevist om, at Allan har lysten og evnerne til at overtage og udvikle virksomheden. Tilkøbet at Klima Design er, som jeg ser det, et stort aktiv, som kan bidrage til at øge afsætningen i Danmark samt på eksportmarkederne, siger Kaj Johansen.

Kaj Johansen bliver foreløbigt i virksomheden, hvor han er ansat indtil sommeren 2017.

Skal udvikles

Allan Pedersen glæder sig til at komme tilbage til landbrugsmaskinbranchen, hvor han blandt andet har været beskæftiget 10 år hos Dal-Bo A/S som eksport- og marketingchef samt fire år hos H.C. Petersen Danmark som administrerende direktør.

- Jeg oplever KJ Klimateknik som er stabil og sund virksomhed, der har et uforløst potentiale, ikke mindst på eksportmarkederne. Med tilkøbet af Klima Design vil vi stille og roligt forsøge at indfri potentialet, så virksomheden kan vokse sig endnu stærkere, siger Allan Pedersen.

KJ Klimateknik køber Klima Design pr. 1/9-2016

KJ Klimateknik opruster virksomheden med købet af Klima Design i Silkeborg.

KJ Klimateknik, der sælger og monterer blandt andet fodringsanlæg og ventilationsanlæg til landbruget, har i mange år været kunde hos Klima Design, der blandt andet sælger klimastyringer.

Muligheden for overtagelsen opstod, fordi indehaveren af Klima Design, Tom Burup, ønsker at gå på pension.

KJ Klimateknik beskæftiger ni medarbejdere. Klima Design har ialt syv ansatte, hvoraf fire medarbejdere fortsætter i den nye konstruktion med Kaj Johansen som direktør. Kaj Johansen oplyser, at Klima Design foreløbigt fortsætter som selvstændigt selvskab i KJ Klimatekniks bygninger på Bommen i Thorning ved Kjellerup

Køleskabs-alarm, temperatur-alarm for køleskabe og frysere, kølediske og frysediske​

Er der check på temperaturen i køleskab og fryser ?
Overvåg de nedkølede værdier med professionelt udstyr !
Vælg mellem Dr.Sherlock Graph 2007 med telefon-opkald
via fastnet eller mobilnettet, suppleret med SMS beskeder.
SMS-beskeder kan, ved alarm, sendes til 5 telefoner.
Den, der vil tage sig af problemet, kvitterer ved at sende SMS tilbage,
hvorefter udstyret sender ny SMS til de andre, med information om hvem, der har kvitteret.

Ring og få en pris !
Lagervare.​

Dr.Sherlock Graph 2007

TEMPERATUR-ALARM

Dr.Sherlock Graph 2007 kan uafhængigt overvåge 10 temperatur/digitale indgange. I det grafiske display kan der vises temperaturkurver for de enkelte indgange, hviket hurtigt og nemt giver et godt overblik.

Kombinationen af et grafisk display og drejeknapper til betjening, gør Dr.Sherlock Graph meget overskuelig og nem at betjene.

Dr.CropstoreStyring af lager-temperatur

Dr.Cropstore benyttes til at styre temperaturen i lagerhaller indeholdende f.eks. kartofler, og den indbyggede frostsikring sørger for at kartoflerne ikke udsættes for frost.

Professor Partyline

Kommunikations- og præsentationsprogram til Windows® Professor Partyline for MSDOS - første version stammer tilbage til 1990 - har nu været til stor hjælp for vore kunder i mere end 20 år. Overblik og kontrol over mange styringer og alarmanlæg har været med til at sikre klimaet i svinestalde, vandkvaliteten - ilt og pH - i dambrug og havbrug, o.s.v. Professor Partyline for Windows® er standard-software som automatisk tilpasser sig til den enkelte kunde. Programmet kan erhverves for en pris, der næsten kan forekomme symbolsk, når vi samtidig yder gratis hotline i et år.

Windows® - platformen har givet nye muligheder, såsom pop-up-windows, roll-down menuer, betjening med mus, udprintnings-faciliteter, multitasking, flere farver, skærm-opløsninger o.s.v.

- og så har vi tilføjet nogle nye funktioner, som er meget værdsat af vore kunder:

 • Automatisk skanning af hele installationen - alle tilsluttede enheder - , opbygning af relevante vinduer og i det hele taget skabe en nøglefærdig individuel opsætning.​

 • Alle parametre og registerindstillinger i de tilsluttede enheder kan sammenlignes med fabriksindstilling og/eller brugerindstilling - den som montøren lavede, da han indkørte anlægget. Programmet udpeger alle forskelle og enhver - uden den store tekniske viden - kan på denne måde holde anlægget fri for fejlindstillinger. Feed-back fra vore kunder siger os, at man ikke skal undervurdere denne funktion !

Dr.Lavoisier

ILT-OVERVÅGNING

 • Iltmåler, der fungerer som iltalarm. Meget enkel og brugervenlig
 • Bruges til overvågning af atmosfærisk luft i lokaler, hvor der er fare for, at tilførsel af gasser kan reducere ilt-procenten
 • 2 alarmniveaer med hver sin udgang for blink/sirene
 • Enkel og overskuelig betjening
 • Spuletæt efter IP 65
 • Indbygget datalogning
 • RS485-port for kommunikation med PC og talecomputer
 • Besked i klar tale: alarmårsag og udtale af aktuelt målt niveau

Vi har lavet en Kommunikationsbox med modem
Fjern-diagnosticering og fjern-servicering af styringer hos kunde. Kontrollér opsætning og find evt. fejl hjemmefra. Hent logdata og tag "pulsen" på anlægget. Spar kørsel og tid.

Dr.Gemini 2007

KLIMA STYRING * 2


Dr.Gemini 2007 er blevet meget rost for sin overskuelige betjening som gør,
at man sjældent har brug for at slå op i manualen.
Men Dr.Gemini indeholder nyskabelser i den bagved liggende teknik, idet den benytter sig af et lokal-netværk istedet for 0-10 V signaler til at styre servomotorer, hastighedsregulatorer og diverse relæer til varme og overbrusning. Herved spares kabelføring (det koster jo også), det er nemmere at fejlfinde på og sikkerheden er større. Via netværket får Dr.Gemini besked om

 • Status på både styre-print og selve motoren i servomotorerne, bla. strømforbrug - som fortæller om den mekaniske belastning - samt om den kører som den skal.
 • Status på hastighedsregulatorens print samt outputet til ventilatorerne.


Ligesom status for alle andre registre i Dr.Gemini kan disse oplysninger hentes via modem, telefon eller SMS, så rådgivning om indstilling, fejlfinding og tilpasning af ventilationsanlægget kan foregå uden at ventilationsmontøren behøver at køre ud til kunden.

 • Overbrusning kan ændres automatisk, efterhånden som grisene vokser - og iblødsætning er blot et tryk.​
 • Højtrykskøling styres glidende efter temperatur og fugt. Støvbinding-funktion kan synkroniseres med besøg i stalden.​
 • Ønsket temperatur, fugt samt max. ventilation kan ændres automatisk, efterhånden som grisene vokser.


Tryk her for Dr.Gemini 2007 VIDEO

Dr.Sherlock/oxygen

OXYGEN-MONITOR

 • Overvågning /alarm med 10 galvaniske adskilte indgange for ilt-sonder. 1 temperaturføler er incl.
 • Individuelle alarmgrænser for hver af de 10 indgange.
 • Datalogning.
 • RS485-port for kommunikation med PC og Dr.Bell talecomputer.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Ring os op​

​Send os en mail

Firmainfo

KJ Klimateknik

CVR: 19353591

Adresse

Bommen 2, Thorning,
8620 Kjellerup